När CRED började arbetet med att utveckla en plattform för, och på uppdrag av, de kulturella och kreativa näringarna gjordes kartläggningar och branschanalyser för att få en bild av förutsättningarna i Halland.

Sedan den dagen har flera projekt, möten och evenemang planerats, marknadsförts och genomförts. Vid den här typen av jobb, likt de flesta jobb CRED åtar sig, är en framgångsfaktor att göra det tillsammans. Verktyg för både projektplanering, enkel marknadsplanering, branschanalys och kartläggning finns samlade i boken ”TODO – utveckling av kulturella och kreativa näringar i praktiken” och de finns även för nedladdning.

Du kan också ladda ner ”TODO – utveckling av kulturella och kreativa näringar i praktiken” i sin helhet.