I prototyplabbet testar vi upplevelser. Tillverkande industri, besöksnäring, upplevelseproducerande företag och andra företag möter studenter och konsulter som ger sig in i ett samarbete där utgången aldrig förutbestäms. Experimenterande är en förutsättning för att innovation och kreativitet ska utvecklas och frodas.

Vi behöver fler ”lekplatser” för vuxna där slumpen får ta plats och det oväntade kan hända. Detta försöker vi uppnå med prototyplabbet. Prototyplabbet är en levande metod som förfinas kontinuerligt och som i sig är en plattform för att testa samarbeten, kundupplevelser och kreativitet. Det finns inget processledarmaterial framtaget till metoden då det för CRED och Alexandersoninstitutet är en metod under ständig utveckling.