PechaKucha Night kommer från Japan och har spridit sig som en löpeld över hela världen de senaste 10 åren. Över 700 städer i världen arrangerar PechaKucha Nights som samlar intressanta människor från olika områden och inom olika ämnen, vilka ges möjlighet att under en kväll presentera idéer, visioner, drömmar, tankar, projekt eller vad som helst i formatet PechaKucha. Formatet innebär att man som presentatör under en PechaKucha Night visar 20 bilder som vardera visas i 20 sekunder. Det blir ett högt tempo och man får som åhörare ta del av en mängd olika typer av kreativitet och passioner under en kväll.

I Varberg arrangerar Alexandersoninstitutet, genom CRED, PechaKucha Night fyra gånger om året. Detta för att samla kreativitet och människor till en plats under en kväll där de kan lära känna nya individer och skapa nya idéer. Detta är också ett sätt att skapa en mötesplats för Varbergare i den kreativa mittpunkten. Vi håller alltid till på en restaurang och det brukar komma ungefär hundra personer varje gång. För att få genomföra PechaKucha Nights måste man ha ett ”handshake agreement” från Japan, vilket du kan läsa mer om genom att ladda ner metoden.