Den här metoden är framtagen av Alexandersoninstitutet genom CRED för att i ett tidigt stadie av studenters studietid fånga upp affärsidéer och även individer. Metoden utvecklades också som ett resultat av att vi i mötet med studenter saknade möjligheten att som student själv ta ansvar för sina mål. Detta kan innebära bland annat att delta i aktiviteter och processer.

My Success DIY är en halvdags workshop där studenten får utforska och definiera målen med sin utbildning och sin framtid på ett kreativt sätt, med mycket dialog mellan processledare och studenter och mellan studenter. En student uttryckte dessa dagar med: ”Det var de två mest kreativa dagar jag upplevt i skolan under hela min uppväxt”.