Vi är övertygade om att innovationer är ett resultat som kommer ur relationer. Då måste vi också arbeta aktivt för att människor ska mötas – människor som vanligtvis inte träffas. Innovation Camp är en innovationsworkshop som krockar olika idéer och kompetenser. Tillsammans med ett värdföretag från traditionell näring genereras idéer med idégivare från andra områden (forskare, kreatörer och studenter).

Workshopen möjliggör ett stort mentalt skutt in i framtiden. Här utvecklas helt nya former av kunderbjudanden och samproduktioner mellan olika branscher. Innovation Camp är en levande metod som förfinas kontinuerligt och som i sig är en plattform för att testa samarbeten och innovationskraft. Det finns inget processledarmaterial framtaget till metoden då det för CRED och Alexandersoninstitutet är en metod under ständig utveckling.