CRED Crowd Business Modelling är för entreprenören som redan gjort Business Lab och som testat en affärsmodell. Metoden utvecklar och utmanar entreprenören och affärsmodellen för att hitta nya sätt att ta betalt för sin produkt eller tjänst. CRED Crowd Business Modelling är en vidareutveckling av Alexander Ostervalds Business Modell Canvas där man i grupp arbetar tillsammans med en affärsmodell. Metoden har testats av ett flertal företag i Halland och även spridits till andra delar av Sverige. Crowd Business Modelling finns för nedladdning och heter CBM Mappen och till denna finns även processledarmaterial för nedladdning.