Evenemanget och mötesplatsen ”Coastal Culture” växte fram ur en process som involverade alltifrån entreprenörskapsprogram och surfare till museum och studenter. Utgångspunkten var den halländska kustens naturliga tillgångar – vind och hav, och det kulturella kapital som finns i Varberg. Det aktiva arbetet, den öppna processen och de grundläggande värderingarna gjorde att självorganiserande initiativ kunde möta övergripande offentliga strategier och skapa den nya kustkulturen.

Besökare på Coastal Culture uppskattade den öppna och inkluderande atmosfären, det sköna hänget som uppstod i mötet mellan sport, kultur, näringsliv och akademi. Evenemanget som genomfördes under maj månad 2011 och 2012 blev en succé och lockade 10 000 respektive 16 000 besökare. År 2013 gjordes ett uppehåll och nu tittar vi vidare på hur evenemanget kan få en ny förvaltare och genomförare framåt och hur resultaten och erfarenheterna som kommit fram kan nyttiggöras av andra. Coastal Culture har genomgått en utvecklingsprocess i Alexandersoninstitutets regi och måste nu förvaltas av andra aktörer eller i en annan konstellation som har möjligheten att just förvalta.