Detta är affärsutvecklingsmetoden, med utgångspunkt i en kaffebar, som utvecklades från att vara ett ”öga mot öga”-coachningsverktyg mellan affärsutvecklare och entreprenör till att bli ett gruppcoachningsverktyg där tre entreprenörer coachar varandra. Detta sker vid tre tillfällen och då med en processledare som driver processen.

Vid varje tillfälle kan det vara upp emot fem eller fler grupper som ses, beroende på vad man som processledare klarar av att hantera. Under varje tillfälle sitter en av entreprenörerna i fokus och de arbetar med fem pappersdukar som passar utmärkt för ett cafébord. Pappersdukarna går igenom alla delar i en affärsplan utan att någonsin använda ordet affärsplan. För förberedelse finns en guidebok för entreprenören att bläddra i.

Metoden har testats med stor framgång av både nya och etablerade entreprenörer. Entreprenörer som aldrig varit i kontakt med innovationssystemet tidigare eller på inkubatorer. På grund av stor efterfrågan på kompetensutveckling i metoden utbildar Alexandersoninstitutet genom CRED idag ca 30 nya affärsutvecklare varje höst.