Den 14 oktober 2010 och den 14 maj 2011 genomfördes Basaren i Varberg. Syftet var att skapa tillväxt och bättre möjligheter för företagare inom kreativa näringar att möta varandra, men också potentiella kunder och samarbetspartners. Bakom arrangemanget stod Alexandersoninstitutet, genom CRED, som sett ett stort behov av en marknadsplats för kreatörer längs västkusten. 40 kreatörer deltog vid varje tillfälle, både produkter och kreationer ställdes ut och såldes. Ungefär 1500 besökare kom till Basaren de båda åren och stämningen var varm, fullsatt och positiv.

Inför år tre hade kontakter etablerats med butiker i Varberg som gärna ville delta på något sätt. Vi valde därför att flytta ut Basaren till fler platser och guida besökaren runt i Varbergs innerstad med hjälp av en karta. Designers och kreatörer inhystes i butiker, i hotellfoajéer, på bibliotek och utanför en kyrka. Vi valde att kalla evenemanget för Designwalk istället för Basaren. Att Basaren utvecklades till Designwalk är alltså ett resultat av de människor och behov som processen stötte på. Genom nya relationer mellan företag, studenter, processledare och uppdragsgivare hade ett samarbete uppstått som var svårt att förutspå ett halvår innan genomförande.