Genom beprövade metoder och inspirerande möten
skapar vi nätverk och tillväxt.

METODER

CRED – Creative Destination Halland är ett nätverk inom Alexandersoninstitutet som verkar för, och på uppdrag av, de kulturella och kreativa näringarna. Det gör vi genom att arbeta med mötesplatsutveckling på flera nivåer med fokus hälsa, entreprenörskap, attraktion och sköna häng för Varberg och Halland. De mötesplatser som vi arbetar med har en eller flera ägare samt ett tydligt behov från näringslivet. Vilka mötesplatserna är kan vi inte berätta om ännu, men ni kommer få veta!

Arbetet sker genom affärsutvecklande processer och metoder där uppdragsgivaren möter kompletterande kompetens från forskning, utbildning, näringsliv och kultur. Metoderna dokumenteras och sprids för att kunna göra nytta för många. Vi ser att innovationer är ett resultat av nya relationer och ny kunskap. Och det är detta som många gillar med oss – vi gör för att lära – oss själva och andra!

Du kan här ta del av processledarmaterial för våra framtagna metoder och lära dig mer om hur vi gjort och hur vi gör. Du kan också läsa mer om mötesplatser vi utvecklat i egen regi, Coastal Culture och Basaren/Designwalk, där behovet kommit från en bransch eller ett kluster och där vi tagit saken i egna händer och utvecklat en ny mötesplats tillsammans med andra aktörer.

metod_5

Prototyplabb – Upplevelser testas med slumpen som ledstjärna

Innovation Camp – En idé och kompetenskrock i workshopformat

Handen – Ett enkelt och roligt sätt att utvärdera

Allogamy – Nya kontakter, affärer och idéer

Styrning & strategi – Planering, marknadsföring och genomförande

Crowd Business Modelling

Business Lab, Crowd Coaching 3*3 – Coaching i en avslappnad miljö

PechaKucha Night – Passion och kreativitet i ett högt tempo

Afternoon Tea – Nätverk, kompetensutveckling och inspiration

ai
eu
inter