Tack till alla som var med på årets första Afternoon Tea!

Posted by | februari 10, 2011 | Afternoon Tea | One Comment

Dels tack till William som inspirerade oss i att bygga våra personliga varumärke med verktyget U-story. Dels tack till er som pitchade och självklart till er 30 Afternoon Tea-besökare som delade med er av feedback till Pitcharna.

Invigningen av den nya formen för Afternoon Tea gick toppen tack vare er alla. Men ni får allt äta lite fler scones nästa gång!

Om du missade denna första CRED-aktivitet, eller vill bli påmind om vad vi pratade om, kan du här titta på den presentation som William körde.

Här kan du också ta del av bilderna från de tre pitchar som presenterades och få en förståelse för hur du kan lägga upp din pitch. För det är ju faktiskt möjligt för alla att pitcha under vårens Afternoon Tea.

Afternoon Tea arrangeras 7 gånger- (nästan) alltid på onsdagseftermiddagar med start kl 16.00. Vårens träffar kommer alla att inledas med en inspirationsföreläsning för att sedan övergå i fika och mingel. Som avslutning varje gång kommer 3 personer få möjligheten att pitcha något: exempelvis en idé, marknadskampanj eller utmaning och få direkt feedback från publiken. Vad man väljer att pitcha är helt fritt – 0 regler i ämnesval. Alla deltagare på Afternoon Tea ska ge Pitchern komentarer och feedback – idéer kan utvecklas, nya kan skapas!

Pitchramen
Alla pitchar/presentationer under Afternnon Tea sker utifrån idén att alla presenterar på samma vis oavsett ämnesval. Pitchen består av 7 powerpoint-bilder som alla visas i 30 sekunder vardera. Tiden för presentationen blir då exakt 3,5 min. Efter detta har åhörarna 1 min på sig att skriva ner feedback och reflektioner och under nästkommande 5 min presenteras den feedback som hinns med. All feedback lämnas sedan skriftligen in till Pitchern. Formen gör att den som presenterar lyckas fånga kärnan i budskapet, hålla sig kort och rakt igenom intressant. Dessutom får man direkt feedback och konkreta förslag från åhörarna. De tre som pitchade på vårens första Afternoon Tea fick in en massa bra tankar kring sina idéer och projekt.

One Comment

Leave a Reply