En rolig och inspirerande vecka ligger bakom oss!

Posted by | oktober 15, 2013 | Uncategorized | No Comments

Vilka inspirerande möten och samtal vi hade förra veckan! Dagarna var fullpackade med innehåll och engagerade människor. Vi fick möjlighet att hålla till i Galleria Trädgården i Varberg, där vi skapade en kreativ mötesplats för våra tre workshopar.

8 okt – DOIT Business Lab + Afternoon Tea

Först ut var tjugo taggade affärsutvecklare från hela Sverige. De kom från inkubatorer och campus; från Piteå och Luleå i norr, till Lund i söder för att lära sig några av CREDs metoder för att utveckla kreativa och kulturella näringar. De fick testa på CRED Business Lab 3*3 under en intensiv förmiddag där sex halländska företag stod i fokus och fick utveckla sina affärsidéer med deras hjälp. Inte bara fick vi visat upp Varberg för dessa duktiga affärsutvecklare, vi fick också nyttjat deras affärsutvecklingskunskaper till några halländska bolags fördel.

Efter en intensiv förmiddag fick deltagarna smaka på lite av Varberg genom SUP (Stand Up Paddle-Board), Longboard, bastu-bad i Kallbadhuset eller en promenad i Varberg. På eftermiddagen bjöd vi in till ett Afternoon Tea där deltagarna fick ta del av CREDs hela utvecklingsarbete för de kulturella och kreativa näringarna i Halland de senaste fyra åren. De fick också handledarmaterial till metoderna och tid för att göra en actionplan för sitt eget arbete i sin hemregion för det kommande året.

9 okt – Coastal Culture – öppen workshop för alla intresserade

Även på onsdagen höll vi till i Gallerian och öppnade upp för alla med ett intresse av Coastal Culture att delta. Under förmiddagen presenterade CRED de förutsättningarna som finns för Coastal Culture idag.

CC9okt2

20131009_115035

20131009_141252

Efter detta ägnades tiden åt att analysera nuläget kring Coastal Culture samt att identifiera de resurser som Varberg har samt de som saknas. Deltagarna fick själva välja ett specifikt arbetsområde att utgå ifrån med det gemensamma syftet att utveckla Coastal Culture. De som deltog under dagen kom från många olika håll så som näringsliv, kommun, privatpersoner och andra intressenter. Tillsammans var vi uppåt 80 personer som samlades kring denna gemensamma fråga: hur ska vi utveckla och gå vidare med Coastal Culture?

Intresset var stort och lokalen sjöd av samtal, diskussioner och ideér. Jonas Michanek från Idélaboratoriet ledde processen och styrde oss alla åt rätt håll.

Efter lite energipåfyllning vid lunch satte vi alla igång igen med att generera nya idéer och uppslag kring de resurser som tagits fram på förmiddagen. Mot slutet av dagen uppmanades alla grupper att skriva ner sina ideér. Dessa sattes sedan upp på väggarna runt om i lokalen och vi fick alla gå runt och ta del av de andras arbete. Som avslutning fick var och en varsin guldstjärna att dela ut till den idé som de ansåg var allra bäst. Det vinnande bidraget var “Coastal Cultures hemvist” som behandlade frågan om hur Coastal Culture ska kunna leva vidare i många år framöver.

Stämningen var på topp och det var kul att se att så många människor från så många olika håll var intresserade och villiga att engagera sig!

10 okt – Intern  workshop kring de olika projekten inom CRED

Dagen ägnades åt att arbeta med de projekt som ingår i CRED och Alexandersoninstitutet. Tillsammans var vi 17 personer som skulle jobba vidare med att konkretisera innehållet i våra olika projekt och om möjligt hitta synergier.  Även denna dag leddes arbetet av Jonas Michanek som på ett handfast sätt guidade oss. Utefter våra olika huvudmål delades vi in i fyra grupper som fick i uppgift att ta fram en projektplan för respektive projekt. Efter lunch presenterade varje grupp sin plan för de andra deltagarna och öppnade upp för samarbete. Många gånger kunde ett behov hos någon fyllas upp med en resurs hos en annan. Dagen var mycket utmanande, inspirerande och givande!

Resultatet av dagen kommer att visa sig redan under hösten men framför allt vidare nästa år….

CC10okt

 

Vecka 41 i siffror:

20 affärsutvecklare från hela Sverige

6 företag inom KKN genom processen Business Lab

31 idéer inför Coastal Culture 2014

80 idégivare till Coastal Culture

Stay tuned… 🙂